Prawo Międzynarodowe

Na podstawie Ustawy Nr 6458 o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej (dalej: Ustawa YUKK) w celu osiedlenia się i/lub pracy na terenie Republiki Turcji, obowiązkowe jest uzyskanie odpowiednio zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pracę. W tym kontekście ważne jest to że dzięki pełnemu i prawnemu śledzeniu procesu aplikacyjnego, wnioskowanie o uzyskanie zezwolenia zostanie rozpatrzone szybko oraz nie będzie skutkowało utratą praw przez wnioskodawcę. Kancelaria prawna Doğan Hukuk, świadcząc swoim klientom najszybsze i zorientowane na wyniki rozwiązania prawne w ramach posiadanego doświadczenia i wiedzy, oferuje wszelkiego rodzaju pomoc prawną związaną z uzyskaniem zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę, w tym nabycia obywatelstwa tureckiego przez cudzoziemca.
video