Uluslararası Masa

Türkiye Cumhuriyeti’ne yerleşmeye veya Türkiye’de çalışmaya karar vermiş yabancıların, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (“YUKK”) gereğince oturma izni ve/veya çalışma izni bulunması zorunludur. Yetkili mercilere bu bağlamda yapılan başvuruların eksiksiz yürütülmesi ve sürecin hukuki takibi, ilgili başvuruların hızlı ve hak kaybına uğramadan sonuçlanması için büyük önem arz etmektedir. Doğan Hukuk olarak, Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların oturma (ikamet)- çalışma izinlerine ve vatandaşlık alma süreçlerine ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmekte olup, bu hususta bize başvuran müvekkillerimize, sahip olduğumuz deneyim ve bilgiler kapsamında en hızlı ve sonuç odaklı hukuki çözümler üretmekteyiz.
video