Vatandaşlık

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu gereğince, Türkiye’de yabancıların iki yol ile Türk vatandaşlığı kazanması mümkündür;

  • Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
  • Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı yetkili makam kararı veya evlat edinilme yahut seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.

Türk vatandaşı olma yollarından en yaygın olanları ise; ya başvuru tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş (5) yıl ikamet ederek ya da bir Türk vatandaşı ile en az üç (3) yıldan beri evli kalarak Türk vatandaşlığına geçilmesidir.

Ancak, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikle artık süre sonuna takılmadan ve Türkiye’de bulunma zorunluluğu olmadan yabancıların Türk Vatandaşlığına geçebilmelerine imkân tanınmıştır.

Aşağıdaki koşulların mevcut olması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanılabilir:

  • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az elli (50) kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen, yabancı yatırımcılar Türk Vatandaşlığına geçebilirler. Yukarıda belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınır.

Detaylı bilgi ve hukuki destek hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.